ДП «Місцеві дороги Запорізької області»

Державне підприємство
«Місцеві дороги Запорізької області»

ДП «Місцеві дороги Запорізької області»

Державне підприємство
«Місцеві дороги Запорізької області»

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області» утворене з метою забезпечення утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області в належному експлуатаційному стані відповідно до вимог нормативно-правових актів, норм, стандартів, розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, сталого функціонування, створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту на них.

Предметом діяльності Підприємства є організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

На виконання мети і предмету діяльності, Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»:

 • виступає замовником виконання робіт/послуг з розробки проектно- кошторисної документації, з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в тому числі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів усіх рівнів та інших джерел, в порядку, передбаченому чинним законодавством;
 • виступає замовником виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання мережі автомобільних доріг комунальної власності та інших заходів, у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про визначення Підприємства замовником із зазначених робіт;
 • здійснює аналіз стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та безпеки дорожнього руху, організовує проведення обстеження, діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості зазначених доріг, відповідних інженерних мереж споруд, розробляє і реалізує заходи щодо поліпшення їх якості;
 • впроваджує заходи з організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм і стандартів, а також відповідних інженерних мереж і споруд;
 • забезпечує ведення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що належать до його відання, а також штучних споруд на них;
 • організовує та проводить публічні закупівлі, предметом яких є: виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та автомобільних доріг комунальної власності, а також розробка відповідної проектно-кошторисної документації;
 • забезпечує здійснення технічного нагляду (при потребі з економічним супроводом) за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення та автомобільних доріг комунальної власності, контролю за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам, стандартам та іншими нормативним актам;
 • забезпечує приймання та здійснює контроль за якістю виконаних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та автомобільних доріг комунальної власності згідно з встановленими нормативами;
 • здійснює контроль за дотриманням виконання контрактів, договорів та угод з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та автомобільних доріг комунальної власності, мостів та інших штучних споруд;
 • забезпечує ефективне використання фінансових ресурсів, що спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • представляє державній приймальній комісії завершені будівництвом, реконструйовані, відремонтовані та підготовлені до експлуатації об’єкти,необхідні для її роботи документи та бере участь в її роботі;
 • надає Уповноваженому органу управління пропозиції щодо напрямів використання коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • надає Уповноваженому органу управління пропозиції щодо підготовки та організації виконання державних та місцевих програм з питань розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;
 • вносить пропозиції щодо реалізації технічної політики з впровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів та новітніх технологій;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення об’єктів концесії на будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатацію автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • розробляє і здійснює у взаємодії з іншими органами, установами та організаціями заходи з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг, мостів та інших штучних споруд;
 • забезпечує функціонування автоматизованих систем управління, зв’язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення в області;
 • бере участь в організації необхідних заходів у разі стихійного лиха та/або надзвичайних ситуацій на території Запорізької області;
 • проводить мобілізаційну підготовку автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • взаємодіє з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами з питань, пов’язаних з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області;
 • здійснює іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.

Види діяльності, які згідно із законодавством підлягають обов’язковому ліцензуванню, здійснюються ДП «Місцеві дороги Запорізької області» за умови отримання відповідних ліцензій (дозволів).

Документы СТАТУТ